U bent hier: Home / Digitaal loket / Producten en diensten / Paspoort

Paspoort

 • AFSPRAAK MAKEN

 • Formulier(en)

  Download het formulier burgerzaken toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 76 kb)  

 • Wat heb ik nodig?

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog in uw bezit hebt (behalve als deze al ongeldig zijn gemaakt)
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Hebt u een verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee:

  • andere documenten om te bewijzen wie u bent

  Vraagt u een paspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente). U kunt ook ter plekke een handtekening zetten, dan hoeft u geen ingevuld formulier mee te nemen.
  • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd. Bepaalde gemeenten nemen genoegen met een kopie van het originele, geldige identiteitsbewijs. Informeer bij de gemeente of dit zo is.

  Let op: uw kind moet ook meekomen naar het gemeentehuis voor de aanvraag en voor het ophalen van het paspoort.


  Het formulier toestemming afgifte reisdocument kunt u ook hier downloaden.

 • Wat is het?

  Met een paspoort kunt u laten zien wie u bent (identificatie). Het is ook een officieel reisdocument. U kunt ermee reizen naar elk land in de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Een paspoort is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18.

  Een paspoort vraagt u aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U moet deze kunnen laten zien als daarom wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

  Vanaf 18 jaar kan er zelfstandig een paspoort aangevraagd worden. Behalve als u onder curatele staat, dan is toestemming van de curator nodig.

  Kinderen

  • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig paspoort of geldige identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of een voogd voor het aanvragen van een paspoort.
  • Via Rijksoverheid.nl kunt u nagaan welke regels er gelden als een kind meereist met een ouder met een andere achternaam.

  Vingerafdrukken

  In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Let op! Zorg voor schone vingers. Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het nemen van vingerafdrukken.

  Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.

  Zakenpaspoort

  Reist u veel waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt? Dan kan uw paspoort vol raken, voordat het is verlopen. Om dat te voorkomen kunt u een 'zakenpaspoort' aanvragen. Dat is een gewoon paspoort, maar het heeft meer bladzijden voor stempels.

  Identiteitsfraude

  Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Via Rijksoverheid.nl kunt u nagaan hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een nieuw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een paspoort aan voor uw kind? Neem uw kind dan mee.
  • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
  • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort. Haalt u ook een paspoort voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
  • Is uw paspoort verlopen? Dan levert u het in bij de gemeente.

  Lichamelijke of verstandelijke beperking

  Kunt u het paspoort niet persoonlijk aanvragen omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt? Dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

  Kunt u uw vingerafdrukken niet laten maken door uw lichamelijke of verstandelijke beperking? U kunt toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat 10 jaar geldig is.

  Geslachtswijziging

  Ook bij een geslachtswijziging moet een nieuw paspoort worden aangevraagd. Doordat het nieuwe geslacht zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer gelijk is aan het (oude) geslacht, verliest het paspoort zijn geldigheid.

 • Hoeveel kost het?

  € 64,40 (vanaf 18 jaar, geldigheid 10 jaar)
  € 51,20 (tot 18 jaar, geldigheid 5 jaar)

  Bij kosten voor een spoedaanvraag bedragen € 47,30 extra.

 • Hoe lang duurt het?

  Meestal kunt u een paspoort na 5 werkdagen ophalen bij de gemeente. Hou hier rekening mee en vraag uw nieuwe paspoort tijdig aan! Hebt u een spoedaanvraag gedaan, dan kunt u het paspoort vanaf 10.00 uur de volgende werkdag ophalen.

 • Aanvullende info

  Visum

  Reist u naar het buitenland? Dan hebt u voor sommige landen ook een visum nodig. Informeer hiernaar bij een reisbureau of de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe wilt.

  Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

  Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan hebt u soms recht op een vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort.

  Informatie hierover kunt u krijgen bij afdeling publiekszaken / burgerzaken.

  Vraag het paspoort tijdig aan

  De doorlooptijd van de afhandeling van het paspoort is ongeveer een week. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Houdt u daar rekening mee.

  Spoedprocedure

  Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u een aanvraag indient voor 14.00 uur, kunt u het paspoort de volgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen. Let u wel op de openingstijden van het gemeentehuis.

  Het paspoort mag nooit verlopen zijn

  U heeft een geldig reisdocument nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort.

  De regels verschillen per land

  Houdt u er rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

  Tweede paspoort

  Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft. Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffend land ligt, kunt u een tweede paspoort aanvragen. U kunt een tweede paspoort krijgen als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet wel kunnen aantonen dat u dit paspoort nodig hebt (bijvoorbeeld door een verklaring van uw werkgever).
  De aanspraak op verstrekking van een tweede paspoort is al met ingang van april 2001 aangescherpt. Deze maatregel beoogt een te gemakkelijke verstrekking van tweede paspoorten te voorkomen en daarmee bij te dragen aan het voorkomen van misbruik van reisdocumenten. Slechts personen die kunnen aantonen dat zij voor zakelijke of beroepsmatige redenen een tweede paspoort nodig hebben, kunnen een verzoek doen tot verstrekking daarvan. Dit betekent dat de aanvrager met behulp van door hem te overleggen stukken, zoals:

  • uittreksels van de Kamer van Koophandel
  • zakelijke contracten
  • uitnodiging buitenlandse bedrijven
  • of vergelijkbare documenten

  dient aan te tonen dat hij een tweede paspoort nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatig reizen.


  Zakenpaspoort

  Als u veel reist en daardoor veel stempels in uw paspoort krijgt kan het gebeuren dat uw paspoort 'vol' raakt en u een nieuwe moet aanvragen voordat deze is verlopen. Om dat te voorkomen is het mogelijk een 'zakenpaspoort' aan te vragen. Deze is op zich identiek aan een gewoon paspoort, maar heeft meer bladzijden voor het plaatsen van stempels.

 • Zie ook