Op dit moment heeft de gemeente geen eigen grondpercelen meer in de verkoop.

Plan Noordrand in Ossendrecht

In Ossendrecht wordt momenteel gebouwd aan een duurzame woonwijk met 44 woningen. Dit is het bouwplan Noordrand Ossendrecht. In het plan zijn 20 uitgeefbare bouwkavels en 24 huurwoningen opgenomen.
Het bestemmingsplan is per 1 februari 2019 onherroepelijk geworden en in werking getreden. Zie voor nadere informatie www.noordrandossendrecht.nl(externe link).

Momenteel is het woonrijp maken van de wijk in volle gang.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer T. van Beek tel 14 0164 of e-mailen naar noordrand@woensdrecht.nl.

Artist impression van het bouwplan Noordrand in Ossendrecht
Artist impression van het bouwplan Noordrand in Ossendrecht