De vluchtelingencrisis in Nederland is nog altijd gaande. Er wordt landelijk hard gewerkt aan oplossingen, maar er zijn nog steeds onvoldoende reguliere opvangplekken. Van alle gemeenten in Nederland wordt daarom onverminderd verwacht dat zij een bijdrage leveren. Woensdrecht heeft hierop besloten om de crisisnoodopvang in Putte te verlengen met 4 maanden, tot 1 mei 2023.

Momenteel wordt er crisisnoodopvang geboden aan 85 vluchtelingen in het pand aan de Bosweg 2 in Putte. Hier ligt het voormalige terrein van Van Niftrik en een deel van de bedrijfsloodsen is momenteel in gebruik door ‘The Circular Plastics Factory’. Het grootste deel van het kantoorpand, de bedrijfskantine en aansluitende loods wordt nu door de eigenaar beschikbaar gesteld voor crisisnoodopvang. De oorspronkelijke insteek was om dit van 6 oktober tot en met 31 december 2022 te doen. Vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de gemeente Woensdrecht dringend gevraagd om dit te verlengen.

Na overleg met onder andere de locatiemanager van het Rode Kruis, de politie, het dorpsplatform, de buurtpreventie, de eigenaar van het pand en de gemeenteraad, is geconcludeerd dat de crisisnoodopvang naar tevredenheid verloopt. Dit heeft ons doen besluiten om akkoord te gaan met de verlenging van de opvang tot 1 mei 2023. Dit betekent dat de groep die sinds 1 augustus (met een korte onderbreking van 1 maand) binnen onze gemeente wordt opgevangen, hier langer zal verblijven.

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u terecht op de pagina over crisisnoodopvang.