Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang.

“Alle gemeenten in Nederland hebben een dringende oproep ontvangen om mee te werken aan deze crisisnoodopvang. Ook in deze regio wordt van gemeenten verwacht dat zij meewerken”, aldus de wethouders Van Aken en Schuurbiers. “In opdracht van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant leveren Woensdrecht en Bergen op Zoom binnenkort een locatie voor tijdelijke crisisnoodopvang.”

Van 1 t/m 28 augustus worden er 85 mensen opgevangen in de gemeente Woensdrecht, locatie MFC Kloosterhof in Hoogerheide. Op 28 augustus verhuist deze groep mensen naar een crisisnoodopvanglocatie in Bergen op Zoom. Zij blijven hier tot 1 oktober.

Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. Zij zijn in afwachting van de uitslag van hun asielaanvraag. (Nood)opvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten. De samenstelling van de mensen wordt bepaald vanuit het COA en is op dit moment nog niet bekend.

Locatie Woensdrecht

Voor de gemeenten breekt er nu een periode van voorbereiding aan. MFC Kloosterhof is de officiële gemeentelijke opvanglocatie bij crises in Woensdrecht en is op korte termijn beschikbaar vanwege de vakantieperiode waarin het multifunctionele centrum gesloten is. De ruimtes gaan ingericht worden voor de opvang van vluchtelingen. Zo wordt de sporthal ingericht met bedden en worden de bestaande sanitaire voorzieningen deels uitgebreid met tijdelijke units. Daarnaast wordt toegang tot gezondheidszorg geregeld en treffen we alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opvang op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Zo is er bijvoorbeeld dag en nacht beveiliging aanwezig.

De publieke functies van het gemeentehuis, zoals de receptie, de loketten, de bibliotheek en het bloedprikken zijn gedurende de opvangperiode gewoon open. De gemeentelijke dienstverlening gaat dan ook door.

Locatie Bergen op Zoom

Bergen op Zoom is op dit moment verschillende locaties aan het onderzoeken. Volgende week is hier meer duidelijkheid over.

Vrijwilligers

Op dit moment zijn we nog volop in de voorbereidende fase en weten we nog niet hoe de samenstelling van de groep mensen is. Het is daarom moeilijk te zeggen of we goederen of diensten kunnen gebruiken. Mochten inwoners aan de slag willen of ondernemers iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. Voorlopig verzamelen we al het aanbod en op een later moment inventariseren we de behoefte. Men kan zich hiervoor melden in Woensdrecht via de  servicelijn, tel: 140164 of per e-mail: servicelijn@woensdrecht.nl o.v.v. crisisnoodopvang. Voor Bergen op Zoom kan men zich melden via h.devalk@bergenopzoom.nl. Of en zo ja, welke behoefte er eventueel is aan spullen zal ook pas in een later stadium duidelijk worden. Houd u hiervoor onze website in de gaten.
 

Meer informatie

Op onze website hebben wij een pagina aangemaakt waarop u meer informatie kunt vinden: www.woensdrecht.nl/crisisnoodopvang en/of www.bergenopzoom.nl/crisisnoodopvang(externe link)