De informateur heeft met alle betrokken partijen gesproken. Na een eerste verkenning tekent zich een voorkeur af voor een coalitie tussen ABZ-CDA en D66. Deze partijen gaan in de loop van de week verder met hun gesprekken om de contouren van een coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling met elkaar in kaart te brengen.

Toine Theunis: “We zijn meteen aan de slag gegaan. Al snel concentreerden de gesprekken zich op de vraag welke partij het motorblok van ABZ en CDA kon versterken. Beiden noemden de VVD en D66 als mogelijke samenwerkingspartner. De onderhandelingsdelegaties van ABZ en CDA hebben vanmorgen aangegeven een mogelijke coalitie met D66 verder te willen uitwerken. Deze week gaan deze drie partijen verder met elkaar in overleg over de hoofdlijnen van een coalitieakkoord, de kandidaat wethouders en de portefeuilleverdeling.”

Achtergrond

De heer Theunis is door alle partijen gevraagd als informateur op te treden na de raadsverkiezingen van 16 maart.