De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid met een eenmalige energietoeslag. 

De energietoeslag is er in Woensdrecht voor:

 • huishoudens met een laag inkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm komen in aanmerking voor een toeslag van € 1.300,-.
 • huishoudens met een inkomen hoger dan 120% maar lager of gelijk aan 135% van de geldende bijstandsnorm komen in aanmerking voor een energietoeslag van € 800,-.  

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en inkomensgrenzen op: https://woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand/digitaal-loket/871(externe link).

Uitbreiding regeling

In oktober 2022 is besloten om een grotere groep mensen te compenseren voor de gestegen energiekosten. De regeling was er al voor huishoudens met een laag inkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm. Nu kunnen ook huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 135% van de geldende bijstandsnorm een toeslag aanvragen van € 800,-.

Wat betekent dit voor u?

 • Heeft u nog geen aanvraag gedaan maar vermoedt u dat u gezien uw inkomen nu wel in aanmerking komt? Dien uw aanvraag in bij ISD Brabantse Wal. Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht.
 • Heeft u een aanvraag lopen? U hoeft niets te doen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de nieuwe normen. U krijgt een brief (beschikking) thuis gestuurd als uw aanvraag behandeld is.
 • Is uw eerdere aanvraag afgewezen omdat uw inkomen boven de 120% lag? Uw aanvraag wordt opnieuw bekeken. Is uw inkomen tot 135% van de geldende bijstandsnorm, dan komt u in aanmerking voor de toeslag van € 800,-. U krijgt een brief (beschikking) thuis gestuurd als uw aanvraag behandeld is. U hoeft hiervoor niets te doen.
 • Heeft u op basis van een eerdere aanvraag de uitkering van € 800,- ontvangen? Uw aanvraag wordt opnieuw beoordeeld om te kijken of u ook in aanmerking komt voor de extra toeslag van € 500,-. Is dat het geval, dan wordt dit bedrag automatisch aan u overgemaakt. U hoeft hiervoor niets te doen.
 • Heeft u op basis van een eerdere aanvraag de uitkering van € 800,- én de extra toeslag van € 500,- al ontvangen? Dan heeft u de maximale toeslag toegekend gekregen. Uw aanvraag is hiermee gesloten. Heeft u problemen om rond te komen? Kijk of u in aanmerking komt voor andere ondersteuningsmaatregelen of laat u adviseren door Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht.

  Vragen

  De ISD Brabantse Wal keert de toeslag namens de gemeente Woensdrecht uit. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de ISD in Bergen op Zoom. Kijk op: https://woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand/digitaal-loket/872%3Fslug=energietoeslag-2022(externe link). Of bel: 14 0164, spreek in: Bergen op Zoom en kies voor Intergemeentelijke Sociale Dienst/ISD (optie 1).

  Er komen bij de ISD Brabantse Wal veel vragen binnen over de energietoeslag. Veel mensen willen weten hoe lang het duurt voordat hun aanvraag behandeld is. Dat is een begrijpelijke vraag. De medewerkers van de ISD zijn er erg druk mee en er is een heel aantal mensen extra ingezet om alle aanvragen af te handelen en de wachttijd te verkorten. Het aantal aanvragen is echter zo groot, dat dat helaas niet altijd lukt binnen 8 weken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Zodra er een besluit op uw aanvraag genomen is, krijgt u dat via een brief (beschikking) te horen. Voor meer informatie: https://woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand/(externe link)(externe link).

  Aanvragen

  U kunt de energietoeslag nog altijd aanvragen. Dien uw aanvraag in bij ISD Brabantse Wal. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en inkomensgrenzen op: https://woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand/digitaal-loket/871(externe link).


  Heeft u hulp bij nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Bel: 0164 672 049.