De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoeslag van de overheid. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een toeslag van 800 euro plus een verhoging van 500 euro krijgen.

De ISD Brabantse Wal keert de toeslag automatisch uit aan een specifieke groep. Heeft u de oorspronkelijke toeslag van 800 euro ontvangen? Dan maakt de ISD Brabantse Wal de extra 500 euro in september/oktober automatisch aan u over. Heeft u een aanvraag lopen? Ook dan hoeft u niets te doen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de oorspronkelijke toeslag van 800 euro én de verhoging van 500 euro in één keer uitgekeerd. Voor vragen over de status van uw aanvraag kunt u terecht bij de ISD.

Er komen bij de ISD Brabantse Wal veel vragen binnen over de energietoeslag. Veel mensen willen weten hoe lang het duurt voordat hun aanvraag behandeld is. Dat is een begrijpelijke vraag. De medewerkers van de ISD zijn er erg druk mee en er is een heel aantal mensen extra ingezet om alle aanvragen af te handelen en de wachttijd te verkorten. Het aantal aanvragen is echter zo groot, dat dat helaas niet altijd lukt binnen 8 weken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Zodra er een besluit op uw aanvraag genomen is, krijgt u dat via een brief (beschikking) te horen. Voor meer informatie: https://woensdrecht.antwoordop.nl/bijstand/(externe link).

Aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u via www.antwoordop.nl(externe link) nog altijd een aanvraag indienen voor energietoeslag. Komt u inderdaad in aanmerking, dan ontvangt u beide bedragen in één keer.  De voorwaarden voor de toeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
  • U woont in de gemeente Woensdrecht
  • De energieaansluiting staat op uw naam
  • Uw netto-inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Op dit moment is dat € 1.244,54 voor een alleenstaande en € 1.777,92 voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen. Vanaf AOW leeftijd is dit voor een alleenstaande (ouder) € 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65. (Peildatum 1 januari 2022)

Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Kijk op: www.antwoordop.nl(externe link). Of bel: 14 0164, spreek in: Bergen op Zoom en kies voor Intergemeentelijke Sociale Dienst/ISD (optie 1).

Formulier

Als het niet lukt om de aanvraag digitaal te doen, dan kunt u het formulier ook downloaden(externe link) via de website, printen en ingevuld inleveren bij het loket in het gemeentehuis in Hoogerheide. U kunt hier ook een papieren formulier ophalen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Bel om een afspraak te maken naar het nummer 0164 672 049.