Net als in 2022 komt er een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige energietoeslag 2023 is extra geld om mensen te helpen hun energierekening te betalen.

Als u bekend bent bij ISD Brabantse Wal en recht heeft op de energietoeslag, dan hoeft u niets te doen. U krijgt de toeslag nog dit jaar automatisch uitgekeerd. U krijgt een brief van ISD Brabantse Wal.

Heeft u de toeslag van € 1.300 nog niet ontvangen en denkt u er op basis van uw inkomen wel voor in aanmerking te komen? U kunt vanaf 11 december 2023 een aanvraag doen via de website van ISD Brabantse Wal: https://woensdrecht.antwoordop.nl(externe link).

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Bel om een afspraak te maken naar het nummer 0164 672 049.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Kijk op: https://woensdrecht.antwoordop.nl/(externe link). Of bel: 14 0164, spreek in: Bergen op Zoom en kies voor Intergemeentelijke Sociale Dienst/ISD.