De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoeslag van de overheid. Inwoners van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, ontvangen hiervoor 800 euro per huishouden.

De ISD Brabantse Wal keert deze eenmalige toeslag automatisch uit aan een specifieke groep. Het gaat hier om huishoudens die al bekend zijn omdat ze bijvoorbeeld bijstandsuitkering ontvangen. Als u tot deze groep behoort, ontvangt u daarover een brief. De ISD is hier nog druk mee bezig, dus het kan zijn dat u nog niets gehoord heeft. Wacht nog even geduldig af. Wilt u weten of u tot deze groep behoort? Bekijk het op www.antwoordop.nl.

Zelf aanvragen

Als u nog niet bekend bent bij de ISD maar wel aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via www.antwoordop.nl. De voorwaarden voor de toeslag zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
  • U woont in Steenbergen, Woensdrecht of Bergen op Zoom
  • De energieaansluiting staat op uw naam
  • Uw netto-inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Op dit moment is dat € 1.244,54 voor een alleenstaande en € 1.777,92 voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen. Vanaf AOW leeftijd is dit voor een alleenstaande (ouder) € 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65. (Peildatum 1 januari 2022)

Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Kijk op: www.antwoordop.nl. Of bel: 14 0164, spreek in: Bergen op Zoom en kies voor Intergemeentelijke Sociale Dienst/ISD.

Formulier
Als het niet lukt om de aanvraag digitaal te doen, dan kunt u het formulier ook downloaden via de website, printen en ingevuld inleveren bij het loket in het gemeentehuis in Hoogerheide. U kunt hier ook een papieren formulier ophalen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Bel om een afspraak te maken naar het nummer 0164 672 049.