Om huishoudens met een minimum inkomen tegemoet te komen in de stijgende energiekosten is er de eenmalige energietoeslag. Het Rijk stelt extra financiële middelen ter beschikking, die Woensdrecht inzet om meer huishoudens te kunnen helpen. Ook huishoudens met een inkomen tot en met 135% van de geldende bijstandsnorm kunnen nu een aanvraag doen voor een toeslag van € 800,-.

De eenmalige energietoeslag was er al voor huishoudens met een laag inkomen tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm. Volgens de landelijke richtlijnen hebben zij een eenmalige toeslag van € 800,- ontvangen. Later kwam daar een extra toeslag van € 500,- bovenop.

Meer mensen helpen

Omdat de situatie op de energiemarkt aanhoudt en veel mensen moeite hebben met het betalen van de energierekening heeft het Rijk onlangs extra geld ter beschikking gesteld. Woensdrecht zet dit in om een grotere groep mensen te compenseren voor de gestegen energiekosten, namelijk de huishoudens die qua inkomen tussen de 120% en 135% van de geldende bijstandsnorm zitten. De hoogte van de toeslag voor deze groep is € 800,-.

Wethouder sociaal domein Lars van der Beek hierover: “In Woensdrecht voeren we al jaren een actief armoedebeleid. Nu er extra geld onze kant op komt, kiezen we ervoor om meer mensen te helpen. Want we zien dat ook gezinnen die qua inkomen net boven de 120% van het sociaal minimum zitten met zogenaamde ‘energiearmoede’ te maken kunnen hebben. Een tegemoetkoming zal bij deze extra groep dan ook erg welkom zijn. Ik verwacht dat we hiermee tussen de 90 en 100 gezinnen een steuntje in de rug kunnen geven, terwijl de regeling betaalbaar blijft.”

Meer informatie

Het college heeft onlangs de nieuwe Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag (EET) 2022 vastgesteld. De ISD Brabantse Wal (ISD) voert de regeling voor de gemeente uit. Meer informatie, de voorwaarden en inkomensgrenzen zijn te vinden op: https://woensdrecht.antwoordop.nl/(externe link).

Mensen die in aanmerking denken te komen, kunnen een aanvraag indienen bij de ISD Brabantse Wal. Lopende aanvragen worden op basis van de nieuwe beleidsregels beoordeeld. Aanvragen die al eerder zijn gedaan, worden opnieuw beoordeeld omdat de beleidsregels met terugwerkende kracht ingaan.

Vragen

Voor vragen over de energietoeslag kunnen mensen contact opnemen met de ISD Brabantse Wal in Bergen op Zoom via telefoonnummer 14 0164 (spreek in: Bergen op Zoom en kies voor Intergemeentelijke Sociale Dienst/ISD). Ook de website geeft veel informatie: https://woensdrecht.antwoordop.nl/(externe link).

Hulp nodig?

Mensen die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag kunnen terecht bij Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0164 672 049.