De doelstelling van het kabinet is 50% minder stikstofuitstoot in 2030. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de industrie, vervoer en landbouw. De agrariërs zijn als eerste aan de beurt, maar zij geven aan al heel veel maatregelen te hebben genomen de laatste jaren.

Vanmorgen verzamelden lokale boeren zich voor het gemeentehuis in Hoogerheide om aan te geven dat ‘de rek’ er bij hun uit is. Men vroeg het gemeentebestuur om steun hierin. Er volgde een gesprek met een afvaardiging boeren, raadsleden, wethouder Schuurbiers en burgemeester Adriaansen. Er is afgesproken dat in de gemeenteraad van 12 juli hierover een motie wordt voorgelegd. Deze wordt voorbereid door de raadsleden, in samenwerking met de boeren.

Daarnaast is afgesproken dat er op korte termijn bij elkaar gekomen wordt (boeren, ambtenaren en bestuurders) om exact in kaart te brengen waar de kansen voor Woensdrecht liggen. Met deze gezamenlijk gedragen oplossingen kan vervolgens het gesprek aangegaan worden met de Provincie. Zowel burgemeester Adriaansen als wethouder Schuurbiers bedanken de agrariërs voor hun komst en het constructieve gesprek dat gevoerd is.