Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 februari 2023 het bestemmingsplan “Camping aan de Groene Papegaai” gewijzigd heeft vastgesteld.

Aan de Groene Papegaai 8 in Hoogerheide ligt de camping 'Aan de Groene Papegaai'. Op het terrein van de voormalige paardenhouderij, is nu een minicamping gevestigd als nevenactiviteit bij het agrarische bedrijf. Het agrarische bedrijf is inmiddels gestopt en de eigenaar wil doorgaan met de camping. Hiervoor zijn een aantal wijzigingen en uitbreidingen nodig ten opzichte van de huidige situatie. Naast uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt ook voorzien in een caravanstalling. Daarnaast wordt één van de twee voormalige bedrijfswoningen (Groene Papegaai 6) bestemd als een burgerwoning omdat deze al zeer geruime tijd wordt bewoond door derden. Om deze wijzigingen en uitbreidingen mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 8 maart 2023 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoon-nummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op http://www.woensdrecht.nl/momenteel-ter-inzage”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het bestemmingsplan heeft als identificatienummer: NL.IMRO.0873.BUITxBP153xHERZx14-VG01

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.