Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

  Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via samenaandebak.nl in welke bak uw afval hoort.

  Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

  Saver voert in de gemeente Woensdrecht de afvalinzameling uit.

  Lees tips om afval te besparen op

  www.samenaandebak.nl
  Aanbieden container

  De containers moeten uiterlijk 7.30 uur aan de stoeprand staan. In verband met mechanische belading moeten ze met gesloten deksel en met de wielen van de straatkant af, met enige tussenruimte aangeboden worden. Op of naast de container geplaatste goederen of zakken worden niet meegenomen. Inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden. De containers moeten zo spoedig mogelijk na lediging door Saver, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor een bezoek aan de milieustraat heeft u een Saverpas nodig. Ook voor de ondergrondse restafvalcontainers is zo'n pas nodig.

  Let op: de pas is woninggebonden, en dient u bij verhuizing achter te laten in de woning voor de volgende bewoners.

  Een vervangende Saverpas vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan helemaal digitaal met de knop hieronder.

  Vervangende Saverpas aanvragen

 • Hoeveel kost het?

  Afvalstoffenheffing 2021

  In de gemeente Woensdrecht wordt goed afval scheiden beloond. Uw afvalkosten bestaan namelijk uit een vast tarief (€ 175,00) en een variabel tarief. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde en op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen door zo min mogelijk restafval te produceren.

  • Aanbieden restafvalcontainer
  Bedrag per lediging 240 liter restafvalcontainer 140 liter restafvalcontainer
  Lediging 1 t/m 13 € 8,00 € 4,70
  Lediging 14 t/m 20 € 10,00 € 5,85
  Lediging 21 t/m 26 € 12,00 € 7,00
  • Gebruik ondergrondse restafvalcontainer: € 1,00 per inworp.
  • Milieustraat: Sommige materialen kunt u kosteloos wegbrengen (kijk hiervoor op www.saver.nl), voor andere wordt een tik van uw Saverpas afgeschreven.
   De tarieven voor de betaalde route:
   Tik 1 t/m 3: gratis
   Tik 4: € 15,00
   Tik 5 en 6: € 30,00
   Tik 7 en volgend: € 50,00
 • Zie ook

Pagina opties