Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Hoeveel kost het?

  Afvalstoffenheffing 2020

  In de gemeente Woensdrecht wordt goed afval scheiden beloond. Uw afvalkosten bestaan namelijk uit een vast tarief (€ 150,00) en een variabel tarief. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde en op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen door zo min mogelijk restafval te produceren.

  • Aanbieden restafvalcontainer
  Bedrag per lediging 240 liter restafvalcontainer 140 liter restafvalcontainer
  Lediging 1 t/m 13 € 8,00 € 4,70
  Lediging 14 t/m 20 € 10,00 € 5,85
  Lediging 21 t/m 26 € 12,00 € 7,00
  • Gebruik ondergrondse restafvalcontainer: € 1,00 per inworp.
  • Milieustraat: Sommige materialen kunt u kosteloos wegbrengen (kijk hiervoor op www.saver.nl), voor andere wordt een tik van uw Saverpas afgeschreven.
   De tarieven voor de betaalde route:
   Tik 1 t/m 3: gratis
   Tik 4: € 15,00
   Tik 5 en 6: € 30,00
   Tik 7 en volgend: € 50,00
 • Zie ook

Pagina opties