Begraven of cremeren

 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor crematie, waarna de urn eventueel kan worden bijgezet of de as kan worden verstrooid op het verstrooiveld van de gemeentelijke begraafplaats.

 • Wat moet ik doen?

  Aankoop van een graf

  U kunt zelf van tevoren al een uitsluitend recht tot begraven aanvragen. Ook kunt u besluiten om dit later over te laten aan uw nabestaande of de uitvaartondernemer. Wilt u een uitsluitend recht tot begraven aanvragen, dan geldt hier een maximale periode voor. Desgewenst kunt u daarna dit recht verlengen.

 • Hoeveel kost het?

  De tarieven voor grafrechten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht. Voor 2022 zijn dit de bedragen.

 • Zie ook

Pagina opties