Bezwaar maken

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Wat is het?

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

  Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

  Let op: tegen aanvragen kunt u dus nog géén bezwaar maken. Dit kan wel wanneer hierover een besluit genomen is.

  Dien digitaal een bezwaarschrift in

 • Wat moet ik doen?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

  Wilt u een bezwaar intrekken of een procedure niet verder vervolgen neem dan contact op met de klachtenbehandelaar van de gemeente Woensdrecht via telefoonnummer 140164. Deze juridische medewerker zal u dan uitleggen hoe u de intrekking formeel bevestigt.

 • Aanvullende info

  De gemeente kent ook een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Als de bezwaarschriftencommissie vergadert wordt daar een agenda van gepubliceerd.

 • Zie ook

Pagina opties