Briefadres

 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  Een briefadres is bedoeld voor een bijzondere situatie. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken.

  Indien u een vaste woon- en verblijfplaats heeft dient u zich op dat adres in te schrijven. U kan dan geen briefadres aanvragen.

  Verschil woonadres en briefadres

  Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling die door de gemeente is aangewezen (de zogenoemde briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid u bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding.

  Sommige mensen, zoals schippers of kermisexploitanten, hebben door hun beroep geen (vast) woonadres. Er zijn ook andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis of blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft of in een strafinrichting verblijft.

  Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.

  Is één van de boven genoemde situaties voor u van toepassing dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever.

  Als dit de gemeente Woensdrecht is, kan dit door digitaal een afspraak in te plannen of contact op te nemen met 14 0164.

  Plan hier uw afspraak
  • Zorg ervoor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.
 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • aangifteformulier briefadres en de bijbehorende ingevulde vragenlijst. Deze krijgt u bij uw afspraak aan de balie.
  • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
  • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever
 • Hoe werkt het?

  Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

  De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • brieven
  • belastingformulieren
  • een stempas
  • een dagvaarding

  Wie kan een briefadres aanvragen

  • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

  Briefadres aanvragen voor een ander

  • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
  • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

  Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
  • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

  De aanvraag wordt beoordeeld en als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag briefadres, krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.

 • Zie ook

Pagina opties