Collecte

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Wat is het?

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Collectevergunning aanvragen
  Doneren doe je met je hart. Als iemand je benadert met een collectebus of je vraagt om donateur te worden moet je ervan op aan kunnen dat dit eerlijk gebeurt. Daarom bestaat er het landelijke collecterooster en het wervingsrooster. Beide zijn te vinden op de website www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster

  In het collecterooster zie je in welke weken goede doelen langskomen om te collecteren.
  Als je een woonplaats intypt in het verwervingsregister, zie je gelijk of er momenteel een wervingsactie is en van welk goed doel.

  Behalve voor het inzamelen van geld of goederen valt ook het aanbieden (verkoop van bijvoorbeeld kaarten of loten) van goederen voor goede doelen op dit moment onder het woord ‘collecteren’. Naast het traditionele collecteren kennen we ook acties waarbij donateurs voor een stichting of organisatie geworven kunnen worden.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn en kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende info

  Onze servicelijn krijgt weleens meldingen van mensen die twijfel hebben over de betrouwbaarheid van een collectant aan de deur. We willen u graag enkele tips meegeven als het om doneren aan goede doelen gaat:

  • Er mag alleen tussen 8.00-20.00 uur gecollecteerd worden. Wees dan ook alert wanneer er buiten deze tijdsperiode gecollecteerd wordt.
  • Er dient vanuit de gemeente Woensdrecht een vergunning te zijn verleend voor collecte. Bij twijfel kunt u altijd om een kopie van deze vergunning vragen aan de collectant.
  • Vraag om legitimatie. Erkende Goede Doelen sturen geen vrijwilligers op pad zonder legitimatie.

  Kijk voor meer tips op de website van het CBF, toezichthouder van goede doelen

 • Zie ook

Pagina opties