Gemeente aansprakelijk stellen

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Wat is het?

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en u vindt dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

  Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor schadevergoeding van de gemeente.

  Dien een schadeclaim in

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij schade door:

  • Nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
  • Onrechtmatig handelen of nalaten door (een medewerker van) de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
  • Werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente.

  Let op: soms vergoedt de gemeente de schade niet of maar voor een gedeelte.

  • Bij (gedeeltelijk) eigen schuld
  • Bij overmacht, door bijvoorbeeld weersomstandigheden
  • Door nalatigheid van een bedrijf dat in opdracht van de gemeente handelt. In dat geval ligt de aansprakelijkheid ook bij dit bedrijf
  • Als het beheer van een weg niet bij de gemeente ligt, maar bijvoorbeeld bij de Provincie.

  Het is aan u om aan te tonen dat de gemeente nalatig is geweest of onrechtmatig heeft gehandeld.

 • Wat heb ik nodig?

  • Bewijs van de opgelopen schade, zoals foto’s van de schade en van de locatie of situatie ter plaatse. Let er bij voertuigen op dat ook het kenteken duidelijk zichtbaar is.
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een offerte, factuur of nota’s waaruit het schadebedrag blijkt
  • Verklaring van wat er is gebeurd en hoe de schade ontstond
  • Eventueel één of meerdere getuigenverklaringen
  • Eventueel een proces verbaal van de politie
  • Ook vragen wij u te vermelden of u voor de door u ondervonden schade een eigen verzekering hebt. Zo ja, of u de schade hebt gemeld/gaat melden bij uw eigen verzekeraar.

  Als de gemeente of onze verzekeraar meer informatie van u nodig heeft, dan vragen zij dit aan u.

 • Hoe werkt het?

  In het webformulier vult u informatie in over het voorval en voegt u alle relevantie informatie en bewijsmaterialen bij.

  Ook als u uw schade op andere wijze schriftelijk indient vragen wij u de volgende gegevens te vermelden:

  • Uitgebreide omschrijving van de gebeurtenis (met datum, tijdstip en locatie van het voorval)
  • Motivering waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • Omschrijving van de schade
  • Het schadebedrag
  • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.
 • Aanvullende info

  In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

 • Zie ook

Pagina opties