Leegstand melden

 • Wat is het?

  De gemeente houdt een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Als u eigenaar bent van een woning of ander gebouw dat leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente.
  De gemeente gaat dan met u overleggen of het gebouw gebruikt kan worden. Zij kan dan gebruikers voordragen. Ook kan ze u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

 • Wat moet ik doen?

  Woning

  Als u eigenaar bent van een woning die langer dan 2 maanden leeg staat, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. De gemeente kan u vertellen voor welke woningen dit geldt.

  Ander gebouw

  Als u eigenaar bent van een kantoor, schoolgebouw of ander gebouw dat langer dan 6 maanden leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Een vergunning voor tijdelijk verhuren via de Leegstandwet kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Woensdrecht.

  Voor een aanvraag voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet kunt u gebruik maken van het standaard aanvraagformulier van het ministerie van VROM of een aanvraagformulier van de gemeente Woensdrecht. Daarnaast dient u de volgende stukken mee te zenden: 

  • Bewijs eigendom: kopie eigendomsbewijs Kadaster, kopie hypotheekakte of via de akkoordverklaring hypotheekverstrekker. 
  • Bewijs huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport. 
  • Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.
    

  De huurovereenkomst moet voor tenminste zes maanden worden aangegaan. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden, voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. De vergunning is geldig voor een periode van maximaal twee jaar. Op grond van de Leegstandwet kan de tijdelijke verhuur met drie afzonderlijke jaren worden verlengd tot een maximum van vijf jaar.

 • Zie ook

Pagina opties