Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

  • De speler kan een prijs winnen.
  • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
  • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

  Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

  Een melding kunt u doorgeven met onderstaand formulier.

  Klein kansspel aanmelden

 • Wat moet ik doen?

  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
  • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

  Bingo aanmelden

  Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

  Kansspelbelasting

  Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

  Lukt het niet met het online digitale formulier download dan de pdf-versie: formulier melding klein kansspel

 • Wat heb ik nodig?

  Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

  • de opzet van het kansspel
  • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
  • de totale waarde van de prijzen
  • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
  • kopie statuten van de vereniging
 • Hoe werkt het?

  Randvoorwaarden

  1. Voor elk kansspel moet de doelstelling van algemeen belang zijn, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
  2. De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
  3. De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
  4. Als de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet meer bedraagt dan €€ 4.500,- is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Daarboven is een vergunning van de minister van Justitie vereist.
  5. Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste tien) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag ten hoogste twee maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan €€ 10.700,-. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

  Prijsvragen

  1. Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.
  2. Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto.
  3. Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
  4. Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan €€ 2.300,- is geen vergunning nodig.
  5. Een vergunning aan te vragen bij de gemeente is nodig als de hoofdprijs maximaal €€ 4.500,- bedraagt. Als de hoofdprijs hoger is, is een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Justitie noodzakelijk. Zowel het ministerie als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

  Bingo

  1. Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minstens drie jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen en premies in geld of goederen mag niet hoger zijn dan 400 euro per serie of set en de gezamenlijke waarde hiervan mag niet meer dan 1.550 euro per bijeenkomst.
  2. De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.
  3. De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.

  In het algemeen

  Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

  U mag een loterij organiseren als:

  • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat;
  • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

  U mag een prijsvraag organiseren als:

  • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken;
  • een jury bepaalt wie de prijzen wint.

  U mag een bingo organiseren als:

  • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert;
  • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn;
  • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

  U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

 • Hoe lang duurt het?

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.
  • Uw melding voor een bingo neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.
 • Zie ook

Pagina opties