Overlijden, aangifte

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

  De overlijdensaangifte moet gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

  Na het doen van een aangifte van overlijden en het overleggen van de verklaring van de arts, wordt een verlof tot begraven of cremeren afgegeven. Dit verlof is noodzakelijk voor een begrafenis of crematie.

  Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. De kosten betaalt u meteen online. Nadat u aangifte heeft gedaan, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging.

  Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Daarvoor kunt u een afspraak maken.

  Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

 • Wat moet ik doen?

  De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. Een begrafenis of crematie mag namelijk niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

  Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Als ik persoonlijk langskom:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel uw trouwboekje

  Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

  Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

  In het trouwboekje wordt het overlijden vastgelegd.


  Mocht het digitaal niet lukken gebruik dan deze formulieren rond overlijden en begraven (pdf's).

 • Hoeveel kost het?

  Aangifte doen van overlijden is gratis. Een afschrift van de akte van overlijden kost € 13,80. (tarief 2020)

  De tarieven voor grafrechten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht. Voor dit jaar zijn dit de bedragen.

 • Aanvullende info

  Uitstel van begraven of crematie

  Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

  Overlijden in het buitenland

  Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over een uitvaart bij overlijden in het buitenland.

 • Zie ook

Pagina opties