Overlijden, aangifte

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  In Nederland is het verplicht een overlijden door te geven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. De uitvaartondernemer regelt dit namens de nabestaanden, vrijwel direct nadat hij/zij bericht van overlijden heeft ontvangen. De gemeente zorgt ervoor dat de Basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

  Na de aangifte, waarbij een verklaring van een arts verplicht is, wordt een verlof tot begraven of cremeren afgegeven. Ook dit verlof is verplicht.

  De uitvaartondernemer kan de aangifte ook digitaal doen. Hiervoor is een zogenaamde eHerkenning nodig. De betaling gebeurt ook digitaal. De aangever ontvangt een bevestiging per mail.

  Zelf aangifte doen

  Het is mogelijk zelf de aangifte te doen. Dit kan alleen op afspraak en moet binnen drie dagen na overlijden gebeuren. Een verklaring door een arts van overlijden is eveneens nodig. 

 • Wat moet ik doen?

  De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. Een begrafenis of crematie mag namelijk niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

  Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Als ik persoonlijk langskom:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel het trouwboekje van de overledene

  Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

  Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

  In het trouwboekje wordt het overlijden vastgelegd.


  Mocht het digitaal niet lukken gebruik dan deze formulieren rond overlijden en begraven (pdf's).

 • Hoeveel kost het?

  Aangifte doen van overlijden is gratis. Een afschrift van de akte van overlijden kost € 13,80. (tarief 2021)

  De tarieven voor grafrechten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht. Voor dit jaar zijn dit de bedragen.

 • Aanvullende info

  Uitstel van begraven of crematie

  Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

  Overlijden in het buitenland

  Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over een uitvaart bij overlijden in het buitenland.

 • Zie ook

Pagina opties