Tijdelijke verhuur leegstaand pand

 • Downloadbaar document
 • Wat is het?

  U mag uw leegstaande pand tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning of kantoorpand al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Let op! Is uw huidige vergunning voor uw te koop staande woning korter geldig dan 5 jaar? Dan hoeft u deze niet te verlengen. Uw vergunning is alsnog 5 jaar geldig. U kunt de gemeente vragen dit te bevestigen.

 • Wat heb ik nodig?

  Op het aanvraagformulier geeft u het volgende aan:

  • uw persoonlijke gegevens
  • gegevens over het gebouw of de woning waarin u ruimte wilt verhuren
  • gegevens van de huurder
  • omschrijving van de ruimte die u wilt verhuren
  • de reden van uw aanvraag
  • of u een vergunning hebt op basis van de Huisvestingswet, zoals een onttrekkingsvergunning of splitsingsvergunning

  Een vergunning voor tijdelijk verhuren via de Leegstandwet kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Woensdrecht.

  Voor een aanvraag voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet kunt u gebruik maken van het standaard aanvraagformulier van het ministerie van VROM of een aanvraagformulier van de gemeente Woensdrecht. Daarnaast dient u de volgende stukken mee te zenden: 

  • Bewijs eigendom: kopie eigendomsbewijs Kadaster, kopie hypotheekakte of via de akkoordverklaring hypotheekverstrekker. 
  • Bewijs huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport. 
  • Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.
    

  De huurovereenkomst moet voor tenminste zes maanden worden aangegaan. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden, voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. De vergunning is geldig voor een periode van maximaal twee jaar. Op grond van de Leegstandwet kan de tijdelijke verhuur met drie afzonderlijke jaren worden verlengd tot een maximum van vijf jaar.

 • Hoe werkt het?

  De vergunning kunt u aanvragen voor de volgende leegstaande panden:

  • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond
  • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan
  • een woning die te koop staat en die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest
  • een huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt
  • een huurwoning die te koop staat
  • een gebouw dat niet gebouwd is om in te wonen (bijvoorbeeld een kantoor, school, gebouw voor groepshuisvesting)

  Tot wanneer krijgt u de vergunning

  • woning die te koop staat: 5 jaar
  • huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt: 2 jaar (verlenging tot maximaal 7 jaar)
  • woonruimte in kantoor, school of groepshuisvesting: 2 jaar (verlenging tot maximaal 10 jaar)
  • woonruimte waarvoor u ontheffing van het bestemmingsplan hebt: zolang de ontheffing duurt (maximaal 10 jaar)
 • Aanvullende info

  Hebt u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming meestal niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet:

  • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
  • Het huurcontract duurt minimaal 6 maanden.
  • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
  • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
  • Het huurcontract stopt als de leegstandvergunning is verlopen.

  Huurprijs

  Krijgt u een vergunning voor verhuur van uw woning die te koop staat? Dan mag u de huurprijs samen met de huurder afspreken. In alle andere gevallen mag de huurprijs niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat.

 • Zie ook

Pagina opties