WOZ-waarde

 • Inloggen met DigiD
 • Online aanvraag
 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

  Voor de gemeente Woensdrecht regelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de vaststelling van de WOZ-waarde.
  U kunt daar ook een taxatieverslag opvragen of bezwaar maken.

  Bekijk het taxatieverslag van uw woning op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

 • Wat moet ik doen?

  De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BWB.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Aanvullende info

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

 • Zie ook

Pagina opties