Afval, huishoudelijk afval

 • Wat is het?

  U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

  Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via samenaandebak.nl in welke bak uw afval hoort.

  Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

  Saver voert in de gemeente Woensdrecht de afvalinzameling uit.

  Lees de tarieven voor de afvalinzameling in Woensdrecht en tips om te besparen op

  www.samenaandebak.nl
  Ophaalschema

  De huisvuilroutes worden op woensdag gereden.
  In de weken met een oneven weeknummer worden de grijze restafvalcontainers geledigd en in de even weken de groene GFT-containers.

  Aanbieden

  De containers moeten uiterlijk 7.30 uur aan de stoeprand staan. In verband met mechanische belading moeten ze met gesloten deksel en met de wielen van de straatkant af, met enige tussenruimte aangeboden worden. Op of naast de container geplaatste goederen of zakken worden niet meegenomen. Inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden. De containers moeten zo spoedig mogelijk na lediging door Saver, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • Hoeveel kost het?

  Duplicaat van milieupas (SAVER): € 15,30

  Een vervangende Saverpas vraagt u aan bij de gemeente.

  Let op: de pas is woninggebonden, en dient u bij verhuizing achter te laten in de woning voor de volgende bewoners.

  Tarieven 2019

  Vast bedrag: € 150,00

  Per aanbieding: restafvalcontainer € 6,00 (240 liter bak), € 3,50 (140 liter), ondergrondse container € 0,75

  Aantal ‘gratis’ tikken bij de milieustraat: 3

 • Zie ook

Pagina opties