Activiteiten vanwege 75 jaar bevrijding

Banner met oude foto's uit Hoogerheide, Ossendrecht en Putte + beeldmerk Bevrijding Brabantse Wal

In oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd. Om dit feestelijk te herdenken en te vieren, worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Datum Activiteit Georganiseerd door
6, 25 en 28 februari 2019 Scholenbezoek: Burgemeester Adriaansen gaat alle scholen in onze gemeente af vanwege de 75 jarige herdenking dit jaar. Samen met Nico Hooyschuur en Chris van der Veen geeft hij de scholen handvatten om aan kinderen het verhaal van onze bevrijding door te geven. Zo ontvangt elke school een exemplaar van het boek 'Spion van Oranje' dat over het leven van Engelandvaarder Bram Grisnigt gaat. Daarnaast worden de scholen opgeroepen om een bezoek aan de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom te brengen, een lokaal oorlogsmonument te adopteren en wordt aandacht gevraagd voor het programma 'Veteraan in de klas'.

Gemeente Woensdrecht/ Werkgroep 75 jaar bevrijding Woensdrecht

Begin 2019 Oorlogsproject voor kinderen van de basisschool vanuit CuKids. Dit bestaat uit vijf onderdelen: Met behulp van een veteraan, een rondleiding in een oorlogsmuseum, een beeldend kunstenaar, dans in de vorm van mime en ten slotte literatuurstudie in de vorm van dichtkunst, komen allerlei zaken aan de orde die de kinderen helpen een eigen mening en idee over oorlog te vormen. BWI Woensdrecht vanuit het 'Cultuur en Kunst In De School' (CuKids) programma
30 maart 2019 Rondrit 'De slag om Woensdrecht' Reisclub de Brabantse Wal
13 juni 2019 - juni 2020

Dilemma Doolhof bij de oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.  Deze interactieve kunstinstallatie tussen het Canadese en Britse ereveld in, stelt bezoekers voor ingrijpende keuzes in conflictsituaties uit het verleden en het heden. Met het Dilemma Doolhof wordt de impact van de Tweede Wereldoorlog tastbaar en invoelbaar gemaakt en overgedragen aan jongere generaties. Gratis toegang.

Facebook bericht

Brabant Remembers

4 september 2019

Vanuit Visit Brabant is de campagne Brabant Remembers opgezet, waarbij stil gestaan wordt bij 75 jaar vrijheid. Hier wordt op verschillende manieren vorm aan gegeven.
Een onderdeel is ‘Stillevens’, een collectie van 75 maquettes die sleutelscenes uit 75 persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen uitbeelden. Twee van deze maquettes staan nu in de centrale hal van het gemeentehuis. De verhalen die erbij horen zijn ‘Black Friday: not in vain’ en ‘Wij dachten: die is vanavond thuis’ en spelen zich ook daadwerkelijk in onze gemeente af.

Berichten Facebook:
Centrale hal gemeentehuis - Burgemeester Adriaansen
Terneuzen - Bart van der Veen 

5 september- eind oktober 2019

In het gemeentehuis in Hoogerheide wordt een herinneringswand opgericht. Hierop kan iedereen een herinnering aan of gedachte over de oorlog en bevrijding hangen in de vorm van een foto, brief of tekening. De officiële opening van der herinneringswand vindt plaats op 5 september, met speciale aandacht voor verzetsstrijder Sjef Adriaansen. De wand blijft tot eind oktober staan.

Berichten Facebook:
Opening met Wim Adriaansen
Bezoek bewoners Heideduin Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht
28 september 2019 Bevrijdingsmars Brabantse Wal. Lange afstandswandeling van 44 km over de Brabantse Wal. Start in Ossendrecht, eindpunt Dinteloord.
Wandeling gaat langs locaties die een rol hebben gespeeld in de Slag om de Schelde.
Stichting Suikerstad Sportief Dinteloord
29 september 2019

Gezinsfietstocht in het teken van 75 jaar bevrijding. De route is zodanig gepland dat diverse markante punten in relatie tot deze bevrijding in 1944 aangedaan worden. Kaarten (€ 3,50/stuk) kunnen gekocht worden bij diverse verkooppunten.

Bericht Facebook

Bron foto: Gerhard Horstink

1 oktober t/m 1& november 2019

Stichting uit de kunst organiseert een expositie met het thema 'Bevrijding en Vrede'. De expositie bestaat uit diverse kunstvormen (fotografie, beeldhouwkunst, schilderkunst en grafiek). Van 1 t/m 18 oktober is de expositie te bezichtigen in de bibliotheek in Hoogerheide (tijdens openingsuren van de bibliotheek) en daarna van 21 oktober t/m 1 november in de centrale hal van het gemeentehuis.

Bericht op Facebook
Bericht op Facebook nieuwe objecten

St. Uit de kunst Woensdrecht

5 oktober 2019

Op 5 oktober organiseren vliegbasis Woensdrecht en de gemeente Woensdrecht een groot evenement op vliegbasis Woensdrecht. Er zijn onder andere oude vliegtuigen te bewonderen, de geschiedenis van de vliegbasis wordt verteld, er is muziek en ook aan vermaak voor kinderen wordt gedacht. U dient zich vooraf aan te melden voor toegang. 

Bericht op Facebook

Vliegbasis Woensdrecht/Werkgroep 75 jaar bevrijding Woensdrecht

5 oktober 2019 Muzikaal optreden in alle dorpen door Wachtpost 13 XXXL. Dit is een bevrijdingsorkest, harmonie en fanfare, bestaande uit muzikanten uit Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Lopend door de straten musiceren zij marsmuziek, gestoken in de kleding uit de jaren '40 en '50.

Bericht op Facebook

Gemeente Woensdrecht/Werkgroep 75 jaar bevrijding Woensdrecht

6 oktober 2019 Zes muziekverenigingen uit alle vijf de kernen van onze gemeente, onder de naam "Take Five" vormen gezamenlijk één groot orkest en verzorgen een concert op zondag zes oktober, waarbij enkel muziekwerken uit de jaren '40 ten gehore worden gebracht. Deze zijn speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerd. Het concert begint om 16.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk in MFC Kloosterhof (in het gemeentehuis) in Hoogerheide.

Bericht op Facebook
Zes muziekverenigingen
6, 13, 20 en 27 oktober 2019 Ieder zondag in oktober (6, 13, 20 en 27 oktober) kunt u gratis een tentoonstelling over Huijbergen tijdens de oorlog en bevrijding bezoeken in het voormalige gemeentehuis aan het Canadaplein in Huijbergen.

Bericht op Facebook
Basisschoolleerlingen
op bezoek

Heemkundekring De Wilhelmiet

8 oktober 2019 Jan van Elzakker schreef namens Heemkundekring Het Zuidkwartier samen met Louis Minnebach een boek dat gaat over de ruim zeventig Woensdrechtse dodelijke burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Om 19.30 uur presenteren zij ‘Het verdriet van Woensdrecht’ aan belangstellenden in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogerheide. Meer informatie over de boekpresentatie.

Bericht op Facebook

Heemkundekring Het Zuidkwartier

10 oktober 2019

Relatieconcert orkest Koninklijke Luchtmacht: In de sporthal van MFC Kloosterhof te Hoogerheide vindt op 10 oktober een concert plaats in het teken van 75 jaar vrijheid.


Bericht Facebook
Filmpje concert (Facebook)

19 oktober 2019

Wandeltochten met diverse afstanden in het teken van 75 jaar bevrijding. Vanuit elke dorpskern van de gemeente Woensdrecht wordt een wandeling georganiseerd. Deze kunnen ook gecombineerd worden, waardoor er wandelingen mogelijk zijn van 7 tot 42 kilometer. Startmogelijkheden tussen 09.00-14.00 uur vanaf MFC Kloosterhof (Hoogerheide), MFC De Kloek (Huijbergen), MFC De Drieschaar (vanaf 8.00u - Ossendrecht), MFC De Biezen (Putte) en ’t Blickvelt (Woensdrecht). Deelname € 3,00 per persoon (kinderen tot 18 jaar gratis).

Bericht op Facebook

Info bij dhr. Meerman 06 - 31 54 72 52, www.dewandelendekrabben.nl

19 oktober 2019 Battlefieldtour "Slag om Woensdrecht": Rondrit in het teken van de bevrijding van de Zuidwesthoek en Bergen op Zoom. Reisclub De Brabantse Wal
19 oktober 2019

Expositie Slag om de Schelde
Museum het Markiezenhof organiseert in samenwerking met Stichting Bevrijding Brabantse Wal een expositie over de Slag om de Schelde. Aan dit project wordt door meerdere partijen een bijdrage geleverd, zoals regionale verzamelaars en het West-Brabants Archief. De expositie is Brabantse Wal breed te bezichtigen in de bibliotheken van Hoogerheide, Steenbergen en Bergen op Zoom tijdens openingstijden van 19 oktober 2019 t/m 21 juni 2020.

Bericht op Facebook

Stichting Bevrijding Brabantse Wal/Het Markiezenhof

23 oktober

Als permanente herinnering aan de 75 jarige bevrijding worden er op de rotonde Scheldeweg/Nieuweweg/Duinstraat in Hoogerheide vier silhouetten geplaatst van Canadese soldaten.  Op deze locatie heeft een van de heftigste gevechten plaatsgevonden tijdens de ‘Slag om Woensdrecht’. De silhouetten worden gemaakt door de firma Tummers.
Ook plaatsen we een informatiebord over deze locatie in het nabijgelegen plantsoen.

Bericht op Facebook

26 oktober 2019

Zaterdag 26 oktober worden drie toertochten gehouden, met militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Een van de toertochten begint in Putte en gaat vervolgens door alle dorpen van onze gemeente. Bij ieder oorlogsmonument zal een korte ceremonie gehouden worden. De drie tochten komen samen in Bergen op Zoom en sluiten vervolgens aan bij het defilé dat door het stadscentrum trekt.

Lees hier alles over het defilé met militaire voertuigen in Woensdrecht

 

Gemeente Woensdrecht/Werkgroep 75 jaar bevrijding Woensdrecht/Bevrijdingsmusuem Zeeland

26 oktober 2019 Het Oorlogsmuseum aan de Putseweg te Ossendrecht is op 26 oktober de hele dag geopend voor publiek. Parkeer uw auto bij de voormalige Wilhelminakazerne aan de Putseweg in Ossendrecht en u wordt met een historisch legervoertuig naar het museum gebracht (en vice versa). Bij het museum worden tevens extra activiteiten georganiseerd. Oorlogsmuseum Ossendrecht
26 oktober 2019 Om 19.00 uur is wordt er een herdenkingsdienst georganiseerd in de katholieke kerk in Hoogerheide. Kerkbestuur Katholieke Kerk
27 oktober 2019 Memorial day of Canada in the Netherlands: Herdenking om 11.00 uur Canadese oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg Bergen op Zoom 

Foto bron: Fotovrouwtje

24 december 2019 Op kerstavond zullen bij de oorlogsmonumenten in Hoogerheide/Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte kaarsjes gebrand worden.
4 mei 2020 Tijdens de dodenherdenking in de diverse kernen zal er speciale aandacht zijn voor het feit dat we  75 jaar in vrijheid leven dankzij de bevrijding in oktober 1944. We staan stil bij hen die daar het hoogste offer voor brachten.

Berichtgeving

Persbericht 01-02-2019: Start activiteiten 75 jaar bevrijding
Persbericht 07-05-2019: Activiteiten rondom 75 jaar bevrijding
Op 28 augustus publiceerden we in het kader van Bevrijding Brabantse Wal een overzicht van alle activiteiten in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
Berichtgeving vindt tevens plaats via onze Facebookpagina.

In de Woensdrechtse, Bergse en Steenbergse Bode is een artikelenreeks verschenen van in totaal negen verhalen. Drie daarvan gingen over de gemeente Woensdrecht:
Jan van Elzakker heeft mensen een stem gegeven
Tummers vindt het een eer om eerbetoon te maken
De oorlog heeft Jan de Jonge altijd geboeid

Bevrijding Brabantse Wal

In de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht worden dit jaar gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Zo trekken de gemeenten met elkaar op bij het bewerkstelligen van een informatiecentrum bij de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Ook kent iedere gemeente een scholenproject en wordt er op 26 oktober een toertocht met historische voertuigen georganiseerd.
In de hele Brabantse Wal regio staat dus het nodige te gebeuren. Kijk daarvoor op www.bevrijdingbrabantsewal.nl en canadays.nl.

Meer informatie

Wanneer u meer over de (lokale) geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog te weten wilt komen, dan geven we u graag enkele suggesties:

  • Oorlogsmuseum Ossendrecht
  • Liberation route Europe
  • Boek 'Spion van Oranje' geschreven door Bram de Graaf over het leven van Engelandvaarder Bram Grisnigt
  • Boek 'Sjef Adriaansen, pelgrim naar Engeland' geschreven door Wim Adriaansen
  • Boek 'Slag om Woensdrecht, bevrijding van de Zuidwesthoek oktober 1944' uitgegeven door de Stichting Historisch Onderzoek Tweede Wereldoorlog
  • Boek 'Tug of war' (Engelstalig) geschreven door Denis en Shelagh Whitaker
  • Robert Catsburg geeft tours over 'De slag om de Schelde' en heeft diverse boeken geschreven ('Raketten over Steenbergen', 'Polderfighting' en 'Het negende beleg')
  • VVV Brabantse Wal Battlefield tours

Pagina opties