Afval als grondstof

Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente Woensdrecht verplicht het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het scheiden van hun bedrijfsafval. Het beleid is gericht op preventie van afval: het voorkomen dat afval ontstaat. Afval dat ondanks het preventiebeleid toch ontstaat, wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Pas als dat niet mogelijk is, mag afval worden verbrand of gestort.

De gemeente Woensdrecht wilt het huishoudelijk afval doelmatig en efficiƫnt inzamelen. Hiervoor heeft zij de gemeentelijke inzameltaak en de exploitatie van de milieustraat ondergebracht bij Saver N.V. Dit is een overheidsgedomineerde N.V. waarvan de gemeente Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge eigenaar zijn.

De gemeente Woensdrecht zal afval in de toekomst bestempelen als grondstof, omdat door goed scheiden de afvalstoffen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Om er samen voor te zorgen dat het afval daadwerkelijk een grondstof wordt, is Diftar ingevoerd. Ter aanvulling van Diftar, zijn er  milieuparkjes geplaatst op diverse plekken in de gemeente. Hier kan het afval eenvoudig gescheiden worden.

Diftar en andere projecten die bijdragen aan het verminderen van afval en het scheiden ervan zijn:

  1. Milieuparkjes
  2. Schoon Belonen
  3. Diftar

Pagina opties