Groenbeleidsplan 2017

Op 12 juli 2017 is het Groenbeleidsplan 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Ook zijn twee inhoudelijke amendementen aangenomen op het Groenbeleidsplan 2017.

U treft alle documenten hieronder aan als pdf-bestand.
Het overzicht met de beschermde bomen (bijlage J) presenteren we ook op een digitale kaart van de gemeente.

Onderwerpen van de bijlagen:

Bijlage A ‘Van A naar B’
Bijlage B Cultuurhistorische waardekaart
Bijlage C Cultuurhistorische paden en landschapselementen
Bijlage D Ecologische verbindingen
Bijlage E Vervangingskosten openbaar groen
Bijlage F Ambitie participatievormen
Bijlage G Landschappelijke en stedenbouwkundige onderlegger
Bijlage H Groenstructuur per kern
Bijlage I Verkoop-/ verhuurbaar areaal
Bijlage J Waardevolle bomen per kern
Bijlage K Beschermde groenstructuur
Bijlage L Werken rond bomen
Bijlage M Richtlijnen bomen

Pagina opties