'Groene Agenda 2021-2025'

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 6 mei 2021 een nieuw groenbeleid vastgesteld.

In deze nieuwe Groene Agenda voor de periode 2021-2025 is extra aandacht geschonken aan de thema’s biodiversiteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

De gemeente blijft ook binnen dit nieuwe groenbeleid groene initiatieven steunen en draagt daarnaast met actieve communicatie bij aan bewustwording onder inwoners op vlak de actuele thema’s.
Het kapbeleid van de gemeente is herzien waarop de Algemene Plaatselijke Verordening is aangepast.

Het beleidsplan én de gewijzigde APV (artikel 4:10 t/m 4:12) zijn langs de elektronische weg te raadplegen.

Pagina opties