Aviolanda

Onder de naam Aviolanda Woensdrecht krijgt Maintenance Valley zijn beslag in Woensdrecht. Aviolanda Woensdrecht is een gebiedsontwikkeling op en rondom vliegbasis Woensdrecht die kansen biedt voor mensen, bedrijven en de natuur. Er wordt een ideale vestigingsomgeving geboden voor nationale en internationale bedrijven op het gebied van militair en civiel vliegtuigonderhoud.

Alle informatie is te vinden op www.aviolanda.nl.

Vragen

Vragen over Aviolanda Woensdrecht kunt u stellen aan de heer S. Willemsen, die zich namens de gemeente bezighoudt met dit project, tel. (0164) 61 13 60, e-mail: s.willemsen@woensdrecht.nl

Pagina opties