Beleidsregels voor standplaatsvergunningen gewijzigd

Dit item is verlopen op 10-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-06-2020
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Burgemeester en wethouders hebben op 2 juni 2020 de Beleidsregels voor standplaatsvergunningen gewijzigd. Deze beleidsregels regelen voor welke locaties, dagen en producten vergunning kan worden verleend. Het beleid heeft geen betrekking op standplaatsen die tijdens een weekmarkt worden ingenomen.

De wijziging van de regels heeft tot gevolg dat op het St. Lucasplein in Hoogerheide ook voor zondag standplaatsvergunningen verleend kunnen worden.

De Beleidsregels voor standplaatsvergunningen zijn langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten hieronder.

Hoogerheide, 10 juni 2020

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Decentraleregelingenbank.

Pagina opties