Heeft u een goed idee voor uw buurt?

Dit item is verlopen op 18-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-04-2018
Soort bekendmaking: mededelingen
Afbeelding: poppetjes waarvan er 1 een idee heeft, lampje brandt boven zijn hoofd

U heeft een bepaald idee om de leefbaarheid in uw straat of buurt te vergroten met een initiatief, maar hoe pakt u dit nu aan?

Ideeën voor een initiatief ontstaan vanuit een bepaalde wens of behoefte. De cruciale factor voor het slagen van een initiatief is draagvlak. Gaat u daarom eerst na of de mensen in uw straat of wijk het een goed idee vinden. U kunt meteen peilen of er mensen zijn die samen met u dit initiatief vorm willen geven.

Inventariseer vervolgens of binnen uw groep de kennis en kunde aanwezig is om het initiatief uit te voeren. Denk ook goed na over de middelen die er nodig zijn om het initiatief te realiseren. Lang niet altijd is er (veel) geld nodig om iets groots te realiseren.

Na deze inventarisatie kan de gemeente Woensdrecht u, afhankelijk van de situatie, op een van de volgende manieren helpen:

  • Verbinden: De gemeente heeft een groot netwerk en kan u verbinden met de persoon of organisatie die u verder op weg kan helpen met uw initiatief. Wanneer een soortgelijk initiatief al eens eerder heeft plaatsgevonden in onze gemeente, dan brengen wij u ook graag in contact met degene die hier initiatiefnemer van was. Uitwisseling van kennis en ervaring kan in dat geval erg handig zijn.
  • Ondersteuning: De gemeente kan kennis, materialen of middelen aan u beschikbaar stellen. Zo kunt u in gesprek gaan met een ambtenaar die graag zijn of haar vakkennis met u deelt. Het kan ook zijn dat de gemeente fysieke middelen aan u beschikbaar stelt, zoals een vergaderruimte of materialen van de buitendienst. Indien nodig kan er gekeken worden of er financiële middelen beschikbaar zijn om het initiatief te ondersteunen. Ten slotte kan de gemeente u ook communicatief ondersteunen.

Het is ook raadzaam om uw initiatief met het dorpsplatform in uw kern te bespreken. In de dorpsplatforms zitten mensen die veel contact hebben in de samenleving en openstaan om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Kijkt u op: www.woensdrecht.nl/burgerinitiatieven of stuur een e-mail naar: initiatieven@woensdrecht.nl

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties