Bekendmakingen van week 37 (15 september 2021)

Het digitale gemeenteblad van de gemeente Woensdrecht op officielebekendmakingen.nl met de publicaties van deze week staat nu online.

NB. In de titel van een van de berichten wordt abusievelijk gesproken van vrijdag 31 september, waar bedoeld wordt vrijdag 1 oktober.

Pagina opties