Aanvraag vliegbasis Woensdrecht (ingebruikneming vogelradar)

Dit item is verlopen op 24-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning, aangevraagd

Kennisgeving aanvraag

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Inrichting               : 49G01 - Vliegbasis Woensdrecht

Locatie                  : Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht)

Activiteit                : Milieuneutraal wijzigen

Voor                     : ingebruikneming vogelradar          

Aanvraagdatum     : 17 april 2019

Zaaknummer         : 2019/0554

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de minister een besluit heeft genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Inlichtingen
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

Tegen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken. Dit kan wel wanneer hierover een besluit genomen is.

Pagina opties