Achtergelaten voertuig carpoolplaats Hoogerheide

Dit item is verlopen op 15-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-10-2019
Soort bekendmaking: mededelingen
Afbeelding: de achtergelaten auto op de carpoolplaats in Hoogerheide

Op de carpoolplaats gelegen nabij afrit 30 te Hoogerheide staat sinds enige tijd een Hyundai Atos zonder kenteken. De auto wordt niet gebruikt en is kennelijk door de eigenaar daar achtergelaten om zich ervan te ontdoen. Het op deze plaats stallen van de auto zorgt voor overlast in de omgeving mede met het oog op de mogelijkheid van vandalisme.

De eigenaar van dit voertuig wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken na de datum van deze publicatie het voertuig te verwijderen. Indien hij niet op deze publicatie reageert of het voertuig niet ophaalt, zal dit op grond van de artikelen 5:29 Algemene wet Bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet worden verwijderd. De kosten van verwijdering en bewaring kunnen bij de eigenaar in rekening worden gebracht.

Conform het bepaalde in afdeling 3:2 en 4:8 van de Algemene wet Bestuursrecht heeft de eigenaar de mogelijkheid om binnen 14 dagen na deze publicatie zijn gemotiveerde zienswijze kenbaar te maken aan de burgemeester van Woensdrecht, Postbus 24, 4631 AA Hoogerheide danwel mondeling bij de centrale balie op het gemeentehuis tijdens de openstellinguren. Voor informatie kan contact worden opgenomen met de servicelijn op telefoonnummer 14 0164.

Hoogerheide, 2 oktober 2019

Pagina opties