Agenda themabijeenkomst 26 februari 2019: Zonneparken in Woensdrecht?

Dit item is verlopen op 01-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Datum: Dinsdag 26 februari 2019
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Kapel (gemeentehuis)

Toelichting

Energietransitie vraagt om keuzes maken. Grofweg zijn dat er drie: windenergie, zonne-energie en aardwarmte. In een presentatie wordt kort een algemeen beeld geschetst van deze duurzame energiebronnen. Specifiek wordt ingegaan op ruimtelijke en andere voorwaarden voor het realiseren van zogenaamde zonneparken of zonneweides. De avond is bedoeld informatie te verzamelen voor een op te stellen Zonneparkenbeleid in Woensdrecht. Dat moet in de loop van 2019 door de raad worden vastgesteld.

Programma

19.00 uur:                   Opening door dagvoorzitter de heer A.P.C.M. Gelten

19.00 – 19.30 uur       Presentatie verzorgd door wethouder Van Agtmaal

19.30-  20.25 uur        Discussie en vragen 

20.25 - 20.30 uur        Schets van de verdere procedure door wethouder Van Agtmaal

20.30 uur                    Afsluiting door de voorzitter

Voor de vergadering op locatie worden de pers, de milieuverenigingen, initiatiefnemers, de ZLTO en Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal uitgenodigd. Deze bijeenkomst is openbaar.

Pagina opties