Agenda themabijeenkomst 28 februari 2019: Van afval naar grondstof in Woensdrecht

Dit item is verlopen op 01-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Datum: Donderdag 28 februari 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Kapel (gemeentehuis)

Toelichting

De gemeente en haar inwoners staan voor een uitdaging. Voldoen aan de landelijke doelstelling véél minder restafval over te houden: van 150 kilo per inwoner nu naar 100 kilo in 2020 en 30 kg in 2025. Inwoners betalen afvalstoffenheffing. De gemeente legt daar uit eigen middelen en een reserve geld bij. Deze reserve raakt in 2019 op.   

Programma

19.30 uur                    Opening door dagvoorzitter mevrouw M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts

19.30 - 19.35 uur        Introductie van het thema van deze avond door wethouder Kielman
 

Plenaire gedeelte

19.35-  20.05 uur        Presentatie:  “Afvalverwerking in cijfers en trends” door SAVER

20.05 - 20.35 uur        Presentatie wethouder Kielman over kosten van afvalverwijdering en verwerking in Woensdrecht en omgeving

20.35 - 20.50 uur        Pauze

20.50 - 21.30 uur        Gesprekstafels. Iedere tafel denkt na over de vragen hoe de doelstelling te halen en aan welke knoppen gedraaid kan worden om ook de kosten voor burger en gemeente binnen de perken te houden.

21.30 - 21.40 uur        Terugkoppeling van de gesprekstafels

21.40 - 21.45 uur        Processchets voor het vervolg door wethouder Kielman

21.45 uur                    Afsluiting door de voorzitter

Voor de vergadering op locatie worden de pers, de milieuverenigingen en vertegenwoordigers van de dorpsplatforms uitgenodigd. De bijeenkomst is openbaar.

Pagina opties