Bekendmaking gehandicaptenparkeerplaatsen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-03-2020
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op 28 januari 2020 de volgende verkeersmaatregel hebben genomen:

  • het is verboden te parkeren op de daartoe aangewezen gehandicaptenparkeerplaats gelegen in de nabijheid van de woning aan de Ploeg 4 te Ossendrecht, behalve voor de gehandicapte bewoner van de woning aan de Ploeg 4 te Ossendrecht. De tekst van de officiële bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op 5 februari 2020 de volgende verkeersmaatregel hebben genomen:

  • het is verboden te parkeren op de daartoe aangewezen gehandicaptenparkeerplaats gelegen in de nabijheid van de woning aan de Keizerstraat 21 te Putte, behalve voor de gehandicapte bewoner van de woning aan de Keizerstraat 21 te Putte. De tekst van de officiële bekendmaking.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de toezending daarvan schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester) dat het besluit heeft genomen.
Meer informatie vindt u aan de centrale balie en hier op de website.

Pagina opties