Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Raadhuisstraat 79-87 te Hoogerheide

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-05-2020
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan voor een bouwplan dat voorziet in een uitbreiding van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte van een supermarkt (circa 700 m2), oprichting van 8 appartementen boven de uitbreiding van de supermarkt en  herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaats gelegen achter de supermarkt aan de Raadhuisstraat 79-87 te Hoogerheide.

Zakelijke inhoud

Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst:

  • De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen.
  • Initiatiefnemer verplicht zich om een bijdrage te leveren aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten en mogelijke planschade.

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Beek. U bereikt hem op maandag, dinsdag , woensdag en vrijdag via telefoonnummer 140164 of via e-mail t.van.beek@woensdrecht.nl.

Pagina opties