Beleid sluitingen op grond van de Opiumwet is gewijzigd

Dit item is verlopen op 29-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-01-2020
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

De burgemeester van gemeente Woensdrecht heeft op 20 januari 2020 het zogeheten Damoclesbeleid gewijzigd. Het gewijzigde beleid treedt in werking op 1 februari 2020.

De burgemeester kan een pand sluiten wanneer hier een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Hoe en wanneer gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid hebben de burgemeesters van Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen in 2015 vastgelegd in een gezamenlijk Damoclesbeleid.
Dit beleid is geactualiseerd. De samenwerking in het district is opgezocht en 8 gemeenten hebben een uniform Damoclesbeleid vastgesteld.

Belangrijkste wijziging is dat de burgemeester ook in kan grijpen wanneer sprake is van voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs. Daarnaast hebben de burgemeesters uit het basisteam het uitgangspunt van een waarschuwing losgelaten. Woningen waar een handelshoeveelheid softdrugs wordt aangetroffen, worden vanaf nu in beginsel gesloten.

Het gewijzigde beleid is opgenomen in het elektronische gemeenteblad en in de landelijke databank met regelgeving (CVDR).

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties