Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 vastgesteld

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-04-2021
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft op 30 maart 2021 de beleidsregels bijzondere bijstand 2021 vastgesteld. Deze regels treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking. Het betreft een wijziging van artikel 19 waarmee er, indien nodig, een bredere ondersteuning geboden kan worden voor mensen die een beroep moeten doen op maatschappelijke opvang, beschermd wonen of begeleid wonen.

De beleidsregels zijn langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt de tekst van de beleidsregels in de decentraleregelingenbank op overheid.nl. 

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Decentraleregelingenbank.

Pagina opties