Bijzondere bijstand geactualiseerd

Dit item is verlopen op 12-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-02-2020
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels bijzondere bijstand geactualiseerd. De regels treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking. De aanpassingen zijn nodig vanwege nieuwe zorgtrajecten, vergoeding van parkeerkosten bij ziekenhuisbezoek en actualisatie van bedragen aan het huidig prijsniveau.
De ISD Brabantse Wal voert de regeling uit.

De beleidsregels zijn online te raadplegen in het gemeenteblad en de landelijke regelingendatabank.

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties