Binnenkort ontvangt u de aanslag lokale belastingen 2020

Dit item is verlopen op 15-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-02-2020
Soort bekendmaking: mededelingen
Logo Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Rond 29 februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Deze wordt voor de gemeente geïnd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Wie gebruik maakt van MijnOverheid, vindt het aanslagbiljet terug in de Berichtenbox (uw digitale postbus).

Wie nog niet is aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt een papieren aanslag per post.

Aanmelden bij MijnOverheid

U kunt zich aanmelden voor de digitale aanslag van de BWB op mijn.overheid.nl met uw DigiD-code. Kies dit bij ‘Instellingen’ onder ‘Samenwerkingsverbanden voor Belastingsamenwerking West-Brabant.’ U krijgt dan de volgende aanslag voor de lokale belastingen in uw Berichtenbox.

WOZ-waarde

Op het aanslagbiljet wordt de WOZ-waarde vermeld. De Waarderingskamer houdt toezicht op een juiste WOZ-waarde. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde, dan heeft u het recht om bezwaar te maken.

Controleer gratis uw WOZ-waarde

Via www.wozwaardeloket.nl vergelijkt u eenvoudig de WOZ-waarde van soortgelijke woningen. Is er bij u sprake van achterstallig onderhoud of andere factoren waardoor uw woning mogelijk minder waard is? Bel (076) 529 83 00 voor een gratis adviesgesprek met een taxateur. Of plan een terugbelverzoek via www.bwbrabant.nl.

Gratis bezwaar maken bij de BWB

Bent u het na het gesprek met de taxateur nog steeds niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Dit regelt u gratis en snel via www.bwbrabant.nl.

Maak geen bezwaar via een ‘No cure no pay bureau’

Verschillende bureaus maken graag gratis bezwaar voor u. Wat u waarschijnlijk niet weet is dat uw gemeente hier hoge proceskostenvergoedingen voor betaalt. Deze kosten worden rechtstreeks betaald door uw gemeente. Gratis bezwaar maken doet u dus via de BWB in plaats van via een No Cure No Pay bureau.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op www.bwbrabant.nl of bel met de BWB via telefoonnummer (076) 529 83 00. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.


In het televisieprogramma Kassa werd onlangs aandacht besteed aan het fenomeen dat de onderhoudsreserve bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt meegenomen bij de WOZ-bepaling van appartementen.

De eigenaar van een appartement betaalt daarmee, onder andere, OZB over een spaarpot die is bedoeld voor de onderhoudsreserve. Dit is uiteraard niet de bedoeling en daarom is hier vanuit de BWB direct actie op ondernomen.

Objecten tijdelijk geblokkeerd voor beschikking

Bij de waardebepaling van de appartementen in de gemeente (waarbij sprake is van een VvE) is vooralsnog geen rekening gehouden met de onderhoudsreserve.

Vanwege de grote publiciteit over dit onderwerp en om bezwaren te voorkomen is hierop geanticipeerd door deze objecten tijdelijk te blokkeren voor beschikken.

BWB gaat WOZ-waarde opnieuw berekenen

Eind maart ontvangen appartement eigenaren in de gemeente (waarbij sprake is van een VvE) een aanslagbiljet inclusief aangepaste WOZ-waarde, waarbij wél rekening is gehouden met de onderhoudsreserve.

De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van de verschuldigde OZB-eigenaren. Eigenaren van appartementen met een VvE hoeven verder geen actie te ondernemen.

Pagina opties