Buurtbemiddeling zoekt vrijwillige bemiddelaars

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2020
Soort bekendmaking: mededelingen
Beeldmerk Buurtbemiddeling Woensdrecht en link naar de informatiepagina over dit onderwerp

Wanneer mensen dichtbij elkaar wonen, is de kans groter op het ontstaan van conflicten. Juist in deze tijd is de kans op irritaties en escalaties meer aanwezig dan anders. Buurtbemiddeling kan een rol spelen om de communicatie tussen partijen op gang te brengen en afspraken te maken. Lijkt het je iets om bemiddelaar te zijn? Meld je aan!

Als vrijwillige bemiddelaar word je opgeleid door middel van een driedaagse basistraining in conflictbemiddeling. Naast de basistraining zijn er tal van aanvullende trainingen die gratis gevolgd kunnen worden zoals coaching en interculturele communicatie. De overheid doet een groot beroep op zelfredzaamheid van burgers en er is steeds meer vraag naar buurtbemiddeling, en dus ook buurtbemiddelaars.

Buurtbemiddeling is er voor iedereen

Bewoners kunnen een beroep doen op gratis buurtbemiddeling. Het heeft als doel om de communicatie tussen beide partijen op gang te brengen en afspraken te maken met ondersteuning van vrijwillige bemiddelaars. Zo kan overlast in de toekomst worden voorkomen.

Het gaat bijvoorbeeld over: geluidsoverlast, overlast van huisdieren, parkeergedrag, pesterijen, onenigheid over erfafscheidingen en vernielingen. Deze situaties kunnen er toe leiden dat mensen niet meer met plezier in hun huis of in buurt wonen.

Laten we dit samen aanpakken

Wil je ook meedraaien in ons buurtbemiddelingsteam en zo een positieve bijdrage leveren aan een betere leefbaarheid in jouw gemeente? Of ken je iemand die dit graag wil doen? Als je empathisch en sociaal ingesteld bent, meld je dan aan als vrijwillige bemiddelaar!
Wij regelen de waardevolle, leuke en praktische buurtbemiddelingstraining van 3 dagen. Daarnaast neemt iedere bemiddelaar deel aan leerzame intervisieavonden met collega-bemiddelaars.

Is je interesse gewekt voor deze functie? Neem dan contact op met de coƶrdinator BBM Woensdrecht: Dimphy van Poppel, 06 - 3612 4933 of mail naar: buurtbemiddelingwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties