Cliëntenraad ISD Brabantse Wal zoekt nieuw lid

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-02-2021
Soort bekendmaking: mededelingen

De cliëntenraad ISD Brabantse Wal is een vertegenwoordiging van de drie deelnemende gemeenten, te weten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

De drie Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat mensen met een minimum inkomen invloed hebben op het beleid dat de gemeente bedenkt en uitvoert. Het beleid gaat met name om voorzieningen zoals Schuldhulpverlening, uitkeringen en hulp bij het zoeken naar werk.

De Cliëntenraad is er voor om de mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen invloed te geven, niet persoonlijk of individueel, maar als groep.

Vanwege een ontstane vacature in de cliëntenraad zoekt het dagelijks bestuur een kandidaat die actief betrokken wil worden bij het ontwikkelen van beleid rond de Participatiewet en aanverwante onderwerpen zoals minimabeleid, schuldhulpverlening en toeleiding naar werk.

Per gemeente hebben drie inwoners zitting in de cliëntenraad. Doordat een lid uit de gemeente Woensdrecht is vertrokken zoeken wij een cliënt van de ISD of een belangenbehartiger uit deze gemeente.

Wat vragen we van u?

Van de leden vragen we het volgende:

  • U heeft affiniteit met het gemeentelijk Participatiebeleid en aanverwante onderwerpen zoals minimabeleid, schuldhulpverlening en toeleiding naar werk;
  • U bent woonachtig in de gemeente Woensdrecht en maatschappelijk betrokken;
  • U bent niet werkzaam bij of voor de gemeente Woensdrecht en onafhankelijk van aanbieders en leveranciers van diensten binnen de Participatiewet en aanverwante onderwerpen zoals minimabeleid, schuldhulpverlening en toeleiding naar werk.
  • U weet wat er leeft en dat kunt en durft u te verwoorden;
  • U kunt luisteren en overleggen;
  • U bent bereid zich een aantal uren per maand in te zetten voor de cliëntenraad ISD;
  • U neemt actief en regelmatig deel aan de vergaderingen van de cliëntenraad ISD en haar werkgroepen.

Wat kunt u verwachten?

De leden van de cliëntenraad ISD  komen gemiddeld 8 keer per jaar bijeen.

De leden ontvangen hiervoor een vergoeding voor de bijgewoonde vergaderingen.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent kunt u een e-mail met uw motivatie en CV sturen aan ClientenraadISD@gmail.com.

U kunt tot uiterlijk 4 maart 2021 reageren.

De gesprekken vinden voor eind maart 2021 plaats.

Pagina opties