Genomen verkeersbesluiten

Dit item is verlopen op 04-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-04-2020
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft onlangs twee verkeersbesluiten genomen. Het gaat om:

  • Verkeersbesluit opheffen Algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Dorpsstraat 80 te Woensdrecht (WD-2020-001)
  • Verkeersbesluit uitbreiding parkeerverbodszone Dorpsstraat Ossendrecht (WD-2020-002)

De volledige tekst en toelichting bij deze verkeersbesluiten is te raadplegen in de digitale Staatscourant van 16 april 2020. U kunt hierin zoeken via de website officielebekendmakingen.nl.

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de toezending daarvan schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester) dat het besluit heeft genomen.
Meer informatie vindt u aan de centrale balie en hier op de website.

Pagina opties