Handhavingsbeleid vastgesteld

Dit item is verlopen op 20-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft op 7 februari 2019 het Handhavingsbeleid voor de periode 2018-2021 vastgesteld.

In het beleid worden de kaders en uitgangspunten vastgesteld voor de uitvoering van toezicht en handhaving. Het beleid bevat strategieƫn om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen, waarbij het streven is om de aandacht zo veel mogelijk te richten op handhavingstaken met een relatief hoog risico.

Het Handhavingsbeleid is langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt het document hieronder.

Pagina opties