Huishoudelijke hulp toelage

Dit item is verlopen op 10-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: mededelingen
Afbeelding: schoonmaakmiddelen

In 2015 is de gemeente Woensdrecht gestart met het uitvoeren van een landelijke regeling waarbij inwoners voor een laag tarief extra uren huishoudelijke ondersteuning in kunnen kopen. De gemeente heeft besloten deze regeling ook in 2018 voort te zetten.

Voor wie?

Deze regeling is bedoeld voor mensen die nu al huishoudelijke ondersteuning hebben vanuit de Wmo, maar graag wat extra hulp willen. Deze extra uren staan los van de indicatie huishoudelijke ondersteuning en zijn dus bedoeld voor extra werkzaamheden die niet al vanuit de Wmo worden gedaan. U kunt 2 uur extra ondersteuning per week inkopen tegen een eigen bijdrage van € 5,00 per uur. Deze regeling is ook beschikbaar voor geregistreerde mantelzorgers.

Meer info?

Vraag naar de mogelijkheden bij één van de gecontracteerde aanbieders (Actief Zorg, Axxicom, De Algemene Thuiszorg, Privazorg, Thuiszorg Mathilda, Thuiszorg West-Brabant, Tzorg) als u een indicatie huishoudelijke ondersteuning heeft, of bij de BWI als u mantelzorger bent.

Pagina opties