Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten gewijzigd

Dit item is verlopen op 01-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft op 3 juli 2019 het Huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten gewijzigd.

De wijziging heeft tot gevolg dat geen toestemming wordt verleend voor de huisvesting van meer dan 2 arbeidsmigranten per woonhuis. Ook is in het beleid opgenomen dat Woensdrecht open staat voor initiatieven voor nieuwbouw en uitbreiding van hotels en pensions ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten, indien de vestiging planologisch op een goede manier is in te passen in de omgeving en er sprake is van goed centraal actief beheer van de vestiging.

Het gewijzigde beleid is langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt het document via de link hieronder.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties