Lijst met uitsluitingen 4:11 Algemene plaatselijke verordening vastgesteld

Dit item is verlopen op 18-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-12-2019
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Op basis van artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening is voor het kappen van bepaalde bomen een omgevingsvergunning vereist. Een vergunning is onder andere vereist als een boom voorkomt op een lijst met uitsluitingen. Het college heeft op 17 december 2019 besloten om deze lijst met uitsluitingen vast te stellen.

Het besluit is langs de elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten hieronder.

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties