Mandaatbesluit 2019 vastgesteld

Dit item is verlopen op 16-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe Mandaatbesluit 2019 vastgesteld. Met het vaststellen van het Mandaatbesluit 2019 zijn de gemeentelijke bevoegdheden up-to-date. Het nieuwe mandaatbesluit sluit aan bij de in de organisatie doorgevoerde doorontwikkeling. Het besluit is genomen uit het oogpunt van doelmatigheid, efficiƫnte bedrijfsvoering en integraal management.

Hoogerheide, 16 oktober 2019

Het Mandaatbesluit 2019 is opgenomen in de landelijke databank met regelingen (CVDR).

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties