Milieuklacht melden

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-08-2018
Soort bekendmaking: mededelingen
Logo MilieuKlachtenCentrale, 24/7 bereikbaar

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in de buurt? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u een afvaldumping buiten de bebouwde kom? Heeft u vragen over de kwaliteit van het zwemwater?
Meld het bij de MilieuKlachtenCentrale. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via 073 - 681 28 21.

De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen.

Pagina opties