Nadere regels voor evenementen gewijzigd in verband met verbod op verkoop van lachgas

Dit item is verlopen op 05-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-02-2020
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben op 21 januari 2020 de Nadere regels voor evenementen gewijzigd. Met de wijziging is het voor organisatoren verboden om toe te staan dat tijdens meldingsplichtige evenementen lachgas wordt verkocht. Hetzelfde verbod wordt ook opgenomen als voorschrift in alle evenementenvergunningen.

De nadere regels zijn langs de elektronische weg te raadplegen en opgenomen in het gemeenteblad en de landelijke databank met regelingen (CVDR).

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Woensdrecht zijn te raadplegen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Pagina opties